You are here

Kalaj (tinol)

prikaži 1 - 8 od 8

Kalaj TIN 17g/1mm

Kalaj TIN 17g/1mm

156,86 RSD

Kalaj AMASAN 60/38/2 100g/1mm

Kalaj(tinol)
S-Sn60Pb38Cu2 (L-Sn60PbCu2) DIN EN 29453
Flux DIN EN 29454-1 1.1.2.B (F-SW 26)
2.5 % kolicina fluxa

559,50 RSD

Kalaj AMASAN 60/38/2 250g/1mm

Kalaj(tinol)
S-Sn60Pb38Cu2 (L-Sn60PbCu2) DIN EN 29453
Flux DIN EN 29454-1 1.1.2.B (F-SW 26)
2.5 % kolicina fluxa

1.174,50 RSD

Kalaj AMASAN 60/38/2 250g/0.8mm

Kalaj(tinol)

S-Sn60Pb38Cu2 (L-Sn60PbCu2) DIN EN 29453
Flux DIN EN 29454-1 1.1.2.B (F-SW 26)
2.5 % kolicina fluxa

1.751,88 RSD

Kalaj AMASAN 60/38/2 250g/0.5mm

Kalaj(tinol)

S-Sn60Pb38Cu2 (L-Sn60PbCu2) DIN EN 29453
Flux DIN EN 29454-1 1.1.2.B (F-SW 26)
2.5 % kolicina fluxa

1.873,56 RSD

Kalaj AMASAN 60/40 500g/2.00mm

Kalaj(tinol)

S-Sn60Pb38Cu2 (L-Sn60PbCu2) DIN EN 29453
Flux DIN EN 29454-1 1.1.2.B (F-SW 26)
2.5 % kolicina fluxa

2.500,50 RSD

Kalaj AMASAN 60/40 1kg/1.5mm

Kalaj(tinol)

S-Sn60Pb38Cu2 (L-Sn60PbCu2) DIN EN 29453
Flux DIN EN 29454-1 1.1.2.B (F-SW 26)
2.5 % kolicina fluxa

4.165,50 RSD

Kalaj AMASAN 60/40 1kg/1mm

Kalaj(tinol)

S-Sn60Pb38Cu2 (L-Sn60PbCu2) DIN EN 29453
Flux DIN EN 29454-1 1.1.2.B (F-SW 26)
2.5 % kolicina fluxa

4.165,50 RSD