You are here

Kontakt

SPRINT ELEKTRONIKA d.o.o.

Uvoz i disribucija elektronskih komponeti i alata  Novi Sad

ADRESA: Braće Ribnikar 15, 2100 Novi Sad, Serbia
TEL/FAX: (+381.21) 6541.057 (+381.21) 6541.086
EMAIL: office@sprintel.rs