You are here

Preduzeće

Ukoliko robu naručujete za preduzeće molimo vas da popunite sledeća polja takođe: Preduzeće, PIB, Matični broj. Kako bi vam mogli napraviti validan račun / predračun.

Pozicija bloka: 
Content (top)
Vidljivost bloka: 
Prikaži blok na checkout stranici
Sort position: 
0